Home | Huize Spoorzicht

Hier kunt u ons kwaliteitsverslag over 2017 inzien. In dit kwaliteitsverslag wordt de manier waarop de organisatie en de medewerkers op een lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en verzorging voor de bewoners bekend gemaakt. Vanaf dit jaar zal Huize Spoorzicht elk jaar een kwaliteitsverslag uitbrengen welke is gebaseerd op de evaluatie van de doelstellingen en inhoud van het kwaliteitsplan.


Het maken van een kwaliteitsverslag is een eis uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijk Register van het Zorginstituut Nederland en vormt daarmee per 1 januari 2017 de wettelijke basis voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader beschrijft wat de bewoner kan verwachten van de dagelijkse interactie met zorgverleners en beschrijft de elementen van kwaliteit die belangrijk zijn in het contact met de bewoner.“Verzorging en begeleiding in een vertrouwde omgeving”


Woonzorgcentrum Huize Spoorzicht
Cuneraweg 170-172, 3911 RR Rhenen
Postadres: Cuneraweg 168, 3911 RR Rhenen
T 0317 683 499