Home | Huize Spoorzicht

Bij ons kunnen - zorgbehoevende -  ouderen wonen en indien nodig worden verzorgd in een sfeer van liefde en respect. Liefde voor de mensen en respect voor het leven. In een warme, vertrouwde omgeving worden bewoners 24 uur per dag naar behoefte begeleid en verzorgd. Aandacht voor onze bewoners staat elke dag opnieuw centraal. Ons gekwalificeerde personeel biedt zorg tot aan het einde van het leven. Vanzelfsprekend staat, ook in deze fase van het leven, de eerbied voor Gods schepping in het algemeen en het menselijk leven in het bijzonder centraal. Om die reden kunnen we in geen enkel opzicht meewerken aan euthanasie. Ons uitgangspunt is dat we op een waardige manier met onze bewoners omgaan en hun wensen respecteren.



“Verzorging en begeleiding in een vertrouwde omgeving”


Woonzorgcentrum Huize Spoorzicht
Cuneraweg 170-172, 3911 RR Rhenen
Postadres: Cuneraweg 168, 3911 RR Rhenen
T 0317 683 499

viagra pfizer moins cher doctissimo viagra en ligne prix du viagra plus viagra sur nice